Ing. Karel Kraus

Diplomová práce

Obchodní strategie společnosti ŠKODA PRAHA v jihovýchodní Evropě

Business strategy of SKODA PRAHA in southeastern Europe
Anotace:
Tato závěrečná práce se zabývá problematikou vstupu české firmy na zahraniční trhy. Za pomoci známých teorií jako jsou VRIO analýza či Porterových 5 sil je postupně provedena vnitřní a vnější analýza. Z výsledku analýzy jsou pak vybraný vhodné trhy a určena strategie pro tyto potencionální trhy.
Abstract:
This final thesis deals with the issue of a Czech company's entry into foreign markets. With the help of well known theories such as VRIO analysis or Porter's 5 forces, internal and external analysis is gradually performed. Appropriate markets and dedicated strategies for these potential markets are selected from the analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Ing. Patricia Jakešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní