Tereza KUBÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Od štvance k hrdinovi. Pouť hlavních hrdinů k moci a vlivu v "Písni ledu a ohně" George R. R. Martina.

From an Outcast to a Hero. A protagonists' journey towards the power and the control in George R. R. Martin's saga "A song of Ice and Fire."
Abstract:
This bachelor thesis studies the journey of the two heroes from the saga "A song of Ice and Fire" written by George R.R. Martin, namely the journey of Jon Snow and the journey of Daenerys Targaryen. The development of the Jon Snow's quest is examined according to the Campbell's paradigm and the development of the heroine's quest is examined according to the paradigm related to the female heroines by …více
Abstract:
Tato bakalářská práce mapuje cesty dvou hlavních hrdinů ze ságy "Píseň ledu a ohně" George R. R. Martina, jmenovitě cestu Jona Snowa a Daenerys Targaryen, v případě hrdiny na základě paradigmatu Josepha Campella a v případě hrdinky na základě tohoto paradigmatu vztaženého na ženské postavy podle modelu Maureen Murdoch, přepracovaného Valerií Estelle Frankel. Práce analyzuje nejenom cesty hrdinů, nýbrž …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Kinovičová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁNKOVÁ, Tereza. Od štvance k hrdinovi. Pouť hlavních hrdinů k moci a vlivu v "Písni ledu a ohně" George R. R. Martina.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta