Tereza KUBÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Od štvance k hrdinovi. Pouť hlavních hrdinů k moci a vlivu v "Písni ledu a ohně" George R. R. Martina.

From an Outcast to a Hero. A protagonists' journey towards the power and the control in George R. R. Martin's saga "A song of Ice and Fire."
Abstract:
This bachelor thesis studies the journey of the two heroes from the saga "A song of Ice and Fire" written by George R.R. Martin, namely the journey of Jon Snow and the journey of Daenerys Targaryen. The development of the Jon Snow's quest is examined according to the Campbell's paradigm and the development of the heroine's quest is examined according to the paradigm related to the female heroines by …more
Abstract:
Tato bakalářská práce mapuje cesty dvou hlavních hrdinů ze ságy "Píseň ledu a ohně" George R. R. Martina, jmenovitě cestu Jona Snowa a Daenerys Targaryen, v případě hrdiny na základě paradigmatu Josepha Campella a v případě hrdinky na základě tohoto paradigmatu vztaženého na ženské postavy podle modelu Maureen Murdoch, přepracovaného Valerií Estelle Frankel. Práce analyzuje nejenom cesty hrdinů, nýbrž …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Anna Kinovičová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUBÁNKOVÁ, Tereza. Od štvance k hrdinovi. Pouť hlavních hrdinů k moci a vlivu v "Písni ledu a ohně" George R. R. Martina.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta