Ing. Vladimíra Prchalová

Bakalářská práce

Péče o seniory ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň

Care for the elderly in the administrative district of the municipality with extended powers Kadaň
Anotace:
Díky zkvalitňování zdravotní péče Evropa stárne. Počet seniorů roste a tím se zároveň zvyšují nároky na sociální péči v této oblasti. Jedním z aktuálních problémů je otázka kompetencí v této problematice. Na rozdíl od ostatních zaměření pobytové péče (např. o handicapované) převládá postupně názor, že péče o seniory je záležitostí obce. Budování domovů důchodců či domů s pečovatelskou službou však …více
Abstract:
Thanks to the improvement of health care Europe is getting older. Number of seniors is growing and it will also increase the demand for social care in this area. One of the current problems is the question of competence. Unlike other residential care focus (e.g. the disabled) views that care for the elderly is the responsibility of the village gradually dominate. However, building retirement or nursing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Michaela Svitáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní