Theses 

Vliv ceny zemního plynu, elektrické energie a emisních povolenek CO2 na možnost provozu paroplynové elektrárny – Martin Borovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Martin Borovský

Bachelor's thesis

Vliv ceny zemního plynu, elektrické energie a emisních povolenek CO2 na možnost provozu paroplynové elektrárny

The Effect of the Price of natural gas, Electricity and CO2 Emission Allowances for the Possibility of Combined Cycle Power Plant Operation

Anotácia: Práce obsahuje popis procesu obchodování s elektřinou v ČR v návaznosti na možné nasazování paroplynové elektrárny do provozu podle vývoje cen elektřiny, zemního plynu a povolenek CO2. V úvodní části je popsán princip výroby elektřiny v paroplynové elektrárně, s důrazem na nejdůležitější části technologie. Další část se věnuje rozboru cen elektřiny, zemního plynu a povolenek CO2 v letech 2010 – 2014 a vysvětluje způsob obchodování s těmito komoditami. Poslední kapitola řeší otázku, kdy a za jakých podmínek je provoz paroplynové elektrárny rentabilní.

Abstract: The thesis contains the trading process description with electricity in the Czech Republic with relation to combined cycle power plant operation and with relation to progress of the electricity, natural gas and CO2 emission permit prices. In the first part is described the electricity generation in combined cycle power plant with focus on main technologies. The next part is addressed to the electricity, natural gas and CO2 emission permit price analysis between the years 2010 and 2014. And also explains the trading with these commodities. Last part solves the question when and in which conditions are profitable for combined cycle power plant operation.

Kľúčové slová: emisní povolenky CO2, trh s elektrickou energií, zemní plyn, obchodování paroplynová elektrárna

Keywords: CO2 emission permit, electricity market, natural gas, trading, combined cycle power plant

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedúci: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Václav Tichý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 2. 2019 23:55, 8. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz