Wei Jun Tian

Diplomová práce

Economic and social consequences of dual social security systems in urban and rural China on the employment of migrant labour

Ekonomické a sociální důsledky duálních systémů sociálního zabezpečení v městské a venkovské Číně na zaměstnávání migrujících pracovníků
Anotace:
Tato práce se zabývá především analýzou dopadu čínského systému dvojího sociálního zabezpečení na kvalitu zaměstnání migrující pracovní síly na základě údajů z čínského výběrového šetření migrace. Po použití modelu OLS a regresní analýzy se týdenní pracovní doba, doba migrace za posledních pět let a měsíční plat na obyvatele venkovských migrujících pracovníků liší od městských migrujících pracovníků …více
Abstract:
This thesis is mainly about the impact analysis of the Chinese dual social security system on migrant labor employment quality based on the data from the Chinese migration sample survey. After applying OLS and regression analysis model, the weekly working time, the migrant times in the past five years, and the monthly salary per capita of rural migrant laborers are different from urban migrant laborers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor / specializace:
Economics and Management / Business Economics and Management / Evropská studia AJ