Mgr. Barbora Hostašová

Diplomová práce

Výhrady k čl. 95 a čl. 96 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží s ohledem na judikatorní praxi

Reservations to Article 95 and Article 96 of the UN Convention on the International Sale of Goods with Respect to Case Law
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem výhrad k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží dle článků 95 a 96 této úmluvy. Cílem diplomové práce je nastínit obecnou právní úpravu mezinárodních smluv, jejich uzavírání a problematiku výhrad k mezinárodním smlouvám, na kterou bude navazovat analýza výčtu důvodů, které vedly smluvní státy k přijetí výše uvedených výhrad od roku 1980. Zásadním pro tuto …více
Abstract:
The thesis analyses the reservations to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods under Articles 95 and 96 thereof. The aim of this thesis is to outline general legislation on international treaties, their conclusion and the problematics of the reservations to such international treaties, that shall be followed by an analysis of the listed reasons that have led …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta