JUDr. Martin Hostinský

Diplomová práce

The Notion of Goods Under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

The Notion of Goods Under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Anotace:
Předkládaná diplomová práce analyzuje pojem “zboží” tak, jak je chápe Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Jejím cílem je rovněž ukázat, že tento pojem by se měl vykládat zásadně široce a to tak, aby byl schopen pokrýt větší množství objektů mezinárodních obchodních transakcí. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole se práce věnuje obecnějším pojmům …více
Abstract:
The present thesis addresses the concept of “goods” under the CISG and it aims to determine which goods fall within its scope. The advocated position in the thesis is that the understanding of the notion of “goods” should be broad by default so as to cover the various subject-matters of international commercial transactions. It proceeds in three parts, starting with general introductory remarks, which …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta