Ing. Jarmila MLÝNKOVÁ

Bakalářská práce

Integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji

Integrated public transport system of Zlín region.
Anotace:
V mé bakalářské práci se zabývám tématem integrovaného dopravního systému (IDS) ve Zlínském kraji. V teoretické části vysvětluji obecnou definici tohoto pojmu, vymezuji zásady a přínosy tohoto systému. V praktická části nejdříve popisuji dopravní obslužnost a následně SWOT analýzu dopravní infrastruktury Zlínského kraje. Poté se zaměřuji na dopravce, kteří by se na IDS ve Zlínském kraji mohli podílet …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with an integrated public transport system (IDS) of Zlín region. In the theoretical part I explain general definition of the IDS, after that I enclose thesis and benefits of this system. Then the practical part follows. First of all I describe the transport service subsequently SWOT analysis of the transport infrastructure in Zlín region. After that I talk about the transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2006
Identifikátor: 2232

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2006
  • Vedoucí: RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MLÝNKOVÁ, Jarmila. Integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 06. 01. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj