Mgr. Karolína Fojtlová

Bachelor's thesis

Zorné pole – metodika vyšetření, princip přístrojů

Visual field - methods of examination, principle of devices
Abstract:
Zorné pole představuje část prostoru rozléhající se kolem okem fixovaného bodu. Bakalářská práce se zabývá především metodikou vyšetření zorného pole od historických přístrojů přes orientační zkoušky až po nejnovější vyšetřovací techniky. Další kapitoly se věnují anatomickému popisu zrakové dráhy a výčtu defektů zorného pole. Hlavním cílem práce bylo shrnout aktuální možnosti vyšetření zorného pole …more
Abstract:
Visual field is a part of the space sprawling around the point, which is fixated by eye. The bachelor thesis especially deals with methods of examination of visual field from historical devices through screening tests to the latest techniques of examination. Other chapters are focused on anatomical description of visual pathway and enumeration visual field defects. Main aim of thesis was to summarize …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Vlasák
  • Reader: MUDr. Petra Kocandová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta