Jiří HROMÁDKA

Bakalářská práce

Knihovna pro tvorbu síťových aplikací v OS Android

The library for developing network applications for OS Android
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem síťových aplikací pro OS Android. Jejím cílem je prozkoumat způsoby, jak zjednodušit vývoj síťových aplikací s použitím funkcí, které nabízí Android SDK nebo existující knihovny. Tato práce také obsahuje základní seznámení s celou platformou Android, např. její historie, architektura, Android SDK, Android emulátory, také struktura Android aplikace, její životní …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with developing network applications for OS Android. Its aim is to explore ways to simplify development of network applications using features offered by Android SDK or existing libraries. This thesis also contains basic introduction to the whole Android platform. E.g. its history, architecture, Android SDK, Android emulators, also structure of Android applications, its lifecycles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Pešička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HROMÁDKA, Jiří. Knihovna pro tvorbu síťových aplikací v OS Android. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/