Bc. Karolína Matějková

Bakalářská práce

Využívání public relations v marketingové komunikaci organizace Microdis Electronics s.r.o.

The use of public relations in marketing communications organization Microdis Electronics, Ltd.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využíváním public relations v marketingové komunikaci organizace Microdis Electronics s.r.o. Teoretická část se obecně opírá o publikace, přičemž se snaží poukázat na teorie marketingové komunikace a public relations, kde upozorňuje, jak co nejefektivněji by měla firma jeho nástrojů využívat. Připomíná, co je pro organizaci klíčové, jak si udržet svou image a proč je dobré …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of Public Relations in marketing communication of Microdis Electronics, Ltd. The theoretical part is based on publications, while it refers to marketing communication theories and it recommends how to use their tools effectively in companies. It reminds what for organization is important, how to keep their image and why it is good to stick to their philosophy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní