Theses 

Využívání public relations v marketingové komunikaci organizace Microdis Electronics s.r.o. – Bc. Karolína Matějková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Karolína Matějková

Bakalářská práce

Využívání public relations v marketingové komunikaci organizace Microdis Electronics s.r.o.

The use of public relations in marketing communications organization Microdis Electronics, Ltd.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá využíváním public relations v marketingové komunikaci organizace Microdis Electronics s.r.o. Teoretická část se obecně opírá o publikace, přičemž se snaží poukázat na teorie marketingové komunikace a public relations, kde upozorňuje, jak co nejefektivněji by měla firma jeho nástrojů využívat. Připomíná, co je pro organizaci klíčové, jak si udržet svou image a proč je dobré držet se své filozofie. Upozorňuje na způsoby komunikace, které firmy využívají při jednání jak s médii, tak s veřejností. Praktická část se již zaměřuje na konkrétní příklad, a to na společnost Microdis Elecronics s.r.o., seznamuje čtenáře s jejím využitím marketingové komunikace a zaměřením na public relations a jeho složky. Praktická část umožňuje nahlédnout na interní a externí komunikaci firmy. Závěrem je hodnocen současný stav firemního public relations. K hodnocení jsou navíc připojeny doporučené návrhy na zlepšení.

Abstract: This bachelor thesis deals with the use of Public Relations in marketing communication of Microdis Electronics, Ltd. The theoretical part is based on publications, while it refers to marketing communication theories and it recommends how to use their tools effectively in companies. It reminds what for organization is important, how to keep their image and why it is good to stick to their philosophy. It shows ways of communication that are used by companies in relations with media and public. The practical part focuses on the concrete example of Microdis Electronics, Ltd. It shows its use of marketing communication, focusing on the Public Relation and its tools. The practical part allows us to analyze the intern and extern corporate communications. Finally the present state of the corporate Public Relations is assessed and the suggestions for improvement are given.

Klíčová slova: firemní identita, firemní obraz, interní komunikace, lobbing, sponzorství, spotřebitel, strategický plán, rizika PR, vztahy s médii, stakeholders

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz