Bc. Kateřina Kaderková

Bakalářská práce

Robert J. Sternberg's Triangular Theory of Love in Emily Bronte's Wuthering Heights

Robert J. Sternberg's Triangular Theory of Love in Emily Bronte's Wuthering Heights
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou románu Na Větrné hůrce od Emily Brontëové pomocí trojúhelníkové teorie lásky Roberta J. Sternberga. Zaměřuje se především na nalezení pravé lásky v ústředních vztazích románu – těch mezi Heathcliffem a Kateřinou, Heathcliffem a Isabellou, Edgarem a Kateřinou –, ale zkoumá i jeho méně prominentní vztahy. Teoretická část práce představuje Emily Brontëovou, její …více
Abstract:
This bachelor thesis deal with the analysis of Emily Brontë’s Wuthering Heights through Robert J. Sternberg’s triangular theory of love. Its focus is mainly on finding true love in the central relationships of the novel – those between Heathcliff and Catherine, Heathcliff and Isabella, and Edgar and Catherine-, though it also examines the less prominent relationships. The theoretical part introduces …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: M.A. et M.A. Abigail Mokra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma