Jinzi Zhai

Bakalářská práce

Development of Sharing Economy in China

Development of Sharing Economy in China
Anotace:
Ekonomika sdílení Číny je na vedoucí pozici ve světě a hraje důležitou roli v přechodu čínské ekonomiky z rychlého růstu na vysoce kvalitní rozvoj. Je to dynamická část ekonomického růstu. Koncept sdílení existuje v rané tradiční společnosti a je formou sdílení. Příspěvek se zabývá především definicí, výhodami a nevýhodami ekonomiky sdílející ekonomiku a souvisejícími službami sdílené ekonomiky. Současně …více
Abstract:
China's sharing economy is in a leading position in the world and plays an important role in the transition of China's economy from high-speed growth to high-quality development. It is a dynamic part of economic growth. The concept of sharing exists in the early traditional society and is a form of sharing. This paper mainly introduces the definition, advantages and disadvantages of the sharing economy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní