Jinzi Zhai

Bachelor's thesis

Development of Sharing Economy in China

Development of Sharing Economy in China
Abstract:
Ekonomika sdílení Číny je na vedoucí pozici ve světě a hraje důležitou roli v přechodu čínské ekonomiky z rychlého růstu na vysoce kvalitní rozvoj. Je to dynamická část ekonomického růstu. Koncept sdílení existuje v rané tradiční společnosti a je formou sdílení. Příspěvek se zabývá především definicí, výhodami a nevýhodami ekonomiky sdílející ekonomiku a souvisejícími službami sdílené ekonomiky. Současně …more
Abstract:
China's sharing economy is in a leading position in the world and plays an important role in the transition of China's economy from high-speed growth to high-quality development. It is a dynamic part of economic growth. The concept of sharing exists in the early traditional society and is a form of sharing. This paper mainly introduces the definition, advantages and disadvantages of the sharing economy …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Reader: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration