Hana LUXOVÁ

Bakalářská práce

Výchovná opatření ukládaná mladistvým v rámci trestního řízení v Olomouckém kraji v roce 2011 a 2012

Educational Measures Imposed on Young Peoplewithin Criminal Proceedings in the Olomouc Region in 2011 and 2012.
Anotace:
Problematiku trestné činnosti mladistvých upravuje zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, který je účinný od 1.1.2004. V oblasti řízení se proti mladistvým uplatňuje mnoho zásad a je zapotřebí přistupovat k nim se zřetelem na výchovný účel trestu. Dává mladistvým pachatelům trestné činnosti dostatek šancí na nápravu svého konkrétního jednání …více
Abstract:
The issues of criminal activity of young people are regulated by the Act no. 218/2003 Coll. on Liability of Young People for Illegal Acts and on Justice in Matters of Young People, which has been effective since 1 January 2004. There are many principles applied against the young people within the proceeding and they must be approached in consideration of educational purpose of the penalty. It provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2013
Zveřejnit od: 4. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Alena Hlochová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUXOVÁ, Hana. Výchovná opatření ukládaná mladistvým v rámci trestního řízení v Olomouckém kraji v roce 2011 a 2012. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses a6xro0 a6xro0/2
4. 4. 2013
Složky
Soubory
Marklová, E.
18. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.