Bc. Marcela Bezoušková

Diplomová práce

Profesní příprava a uplatnění žáků se specifickými poruchami učení

Professional training and employment of individuals with specific learning disabilities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá specifickými poruchami učení u žáků na základní, střední a vysoké škole. Zaměřuje se zejména na profesní přípravu a uplatnění v zaměstnání. V teoretické části se věnuje české historii SPU, legislativě ČR, zmiňuje poradenská zařízení, vymezuje pojmy specifických poruch učení, jejich diagnostiku a reedukaci. Dále popisuje systém vzdělávání a osobnost žáka na základní, střední …více
Abstract:
This thesis deals with specific learning disabilities of primary, secondary and university students. It concentrates mainly on professional training and finding employment. The theoretical part contains Czech history of specific learning disabilities, legislation in the Czech Republic and advisory centres. It defines concepts of specific learning disabilities, their diagnosis and re-education. Then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta