Theses 

Profesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na středním odborném učilišti a jejich uplatnění na trhu práce – Bc. Marie Tomsová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika pro učitele středních škol

Bc. Marie Tomsová

Diplomová práce

Profesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na středním odborném učilišti a jejich uplatnění na trhu práce

Professional Training of Students with Special Educational Needs in Vocational School and their Labor Market Prospects

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou profesní přípravy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na středním odborném učilišti a jejich uplatněním na trhu práce. Popisuje teoretická východiska práce, charakterizuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami středního odborného učiliště a analyzuje možnosti jejich pracovního uplatnění na trhu práce. Dokládá v rámci profesní přípravy reálné schopnosti a dovednosti žáků k výkonu budoucího povolání u smluvních partnerů školy, mapuje možnosti jejich pracovního uplatnění a navrhuje doporučení pro speciálně pedagogickou praxi.

Abstract: The thesis deals with the issue of professional training of students with specific educational needs at vocational schools and with their employability on the labor market. It states the theoretical basis of employment, characterizes the students with specific educational needs attending vocational schools and analyses their opportunities for employment on the labor market. Within the professional training it demonstrates the real skills and abilities of students to pursue a future career for school contractors, maps out the opportunities for their employment and proposes the recommendations for special-education practice.

Klíčová slova: žák se speciálními vzdělávacími potřebami, profesní příprava, pracovní uplatnění, trh práce student with special educational needs, professional training, employability, labor market

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:34, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz