Adéla KOCMÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Gender Specific Features in Political Spoken Discourse

Gender Specific Features in Political Spoken Discourse
Abstract:
This bachelor?s thesis deals with gender discourse, political discourse, and the combination of the two. The aim of this thesis is to find out whether and (if so) how spoken political discourse differs on the basis of gender, and if any of the gender specific features appear also in political discouse. The theoretical part sheds light on the difference between sex and gender, as well as two diverse …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá diskurzem genderu, diskurzem politiky a také spojením těchto dvou. Cílem práce je zjistit, jestli se mluvený politický diskurz liší na základě genderu, případně jak, a zdali se některé ze specifických znaků genderového diskurzu vyskytují i v diskurzu politickém. Teoretická část objasňuje rozdíl mezi pohlavím a genderem a dvě různé teorie rozdílnosti genderového diskurzu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCMÁNKOVÁ, Adéla. Gender Specific Features in Political Spoken Discourse. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání