Bc. Martin Radušovský

Bakalářská práce

Posttraumatická péče

Post-traumatic Care
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o psychologické službě Policie České republiky se zaměřením na posttraumatickou péči a o jejím využití u Policie České republiky Libereckého kraje. Na prvních stranách této práce se čtenář seznámí s pojmy, které jsou na tuto problematiku vázány, s Policií České republiky, s psychologickou službou a její historii a v neposlední řadě s právní úpravou na které je její činnost …více
Abstract:
This dissertation deals with the psychological service of the Police of The Czech Republic with focus on post-traumatic care and it's use in Policie of The Czech Republic of Liberec region. On the first pages of this dissertation reader will be introduced into the issues and terminology connected to post-traumatic care, history of the formativ of psychological service and all legal rules on which is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2014
Zveřejnit od: 4. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Radušovský, Martin. Posttraumatická péče. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.7.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 7. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN