Bc. Kristýna Seidlová

Bakalářská práce

Výukové moduly pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- zkouška Brinella - Autismus

Educational Modules for Ppupils with Special Educational Necas - Autism
Anotace:
Bakalářská práce popisuje nový výukový modul pro žáky se speciálními výukovými potřebami – zkouška Brinella –Autismus na střední škole Strojírenské a elektrotechnické Brno, příspěvkové organizaci. Práce je vytvořena pro učitele odborných předmětů, kteří pracují s žáky se speciálními potřebami, konkrétně s autistickými dětmi. Popisuje zkoušky tvrdosti ve výuce technického měření na téma zkoušky Brinella …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a new teaching module for students with special educational needs. The theme of the work is Brinell hardness test method – Autism at High School of Mechanical and Electrotechnics Engineering Brno and is suited for teachers of specialized subjects that are working with autistic students. This work describes hardness test methods for the subject technical measuring, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Radovan Hanzlovský
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování