Petra Anna-Marie Blahová

Bakalářská práce

Specifika vzdělávání seniorů

The Specifics of Education of Seniors
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je rozebrat specifika vzdělávání seniorů. Teoretická část se zabývá základními pojmy a historií vzdělávání seniorů společně s tím, jak je pro seniory důležité získávat nové znalosti a dovednosti. Vzdělávací metody hrají důležitou úlohu stejně jako i překážky, které senioři musí překonat, aby se mohli vzdělávat. Práce zpracovává rovněž formy vzdělávání a příklady dobré praxe …více
Abstract:
This bachelor thesis provides the analysis of specificity in education of older people. The theoretical part talks about the basic terms and history in education of older people as well as the importance in gaining knowledge and skills in older age. Didactic methods plays important role as well as obstacles that needs to be overcome in order to take in some form of education activity. There are as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blahová, Petra Anna-Marie. Specifika vzdělávání seniorů. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika