Václav Bárta

Bachelor's thesis

Měšťanský dům čp. 49 v Pardubicích. Stavební a kulturní historie

Abstract:
Cílem této bakalářské práce je získat povědomí o historii a stavebním vývoji měšťanského domu čísla popisného 49, který je součástí východního bloku domu Pernštýnského náměstí v kontextu historie a urbanizace města Pardubic. Zabývá se především jeho detailním rozborem, který se bude snažit jej poznat v závislosti na jeho středověkém vývoji a jeho proměn v průběhu posledních 500 let. Závěr práce se …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to acquire awareness of the history and construction of the burgher house of the description number 49, which is part of the east block of the Pernštýn square in the context of the history and urbanization of the town of Pardubice. Above all, it deals with its detailed analysis, which will seek to recognize it, depending on its medieval development and its changes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bárta, Václav. Měšťanský dům čp. 49 v Pardubicích. Stavební a kulturní historie. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / OHM+HIST