Bc. Eliška Kopecká

Bachelor's thesis

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje

Financial accounting and managerial accounting as an information source
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Finanční a manažerské účetnictví jako informační zdroje“ je analýza informací, které tyto informační systémy poskytují jejich uživatelům. Teoretická část se zabývá základními pojmy finančního a manažerského účetnictví. Praktická část je věnována organizační a ekonomické struktuře konkrétního podniku, systému zpracování jeho účetnictví, používaným metodám kalkulací, systému …more
Abstract:
The object of the thesis “Financial and managerial accounting as an information source” is analysis of information that these information systems provide to their users. The theoretic section is focused on basic terms of financial and managerial accounting. The practical section is addressed to organization and economic structure of particular company, its system of accounting, used methods of calculation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2010
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Lanča, CSc.
  • Reader: Ing. Mojmír Hradecký

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta