Bc. Eliška Kopecká

Bakalářská práce

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje

Financial accounting and managerial accounting as an information source
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Finanční a manažerské účetnictví jako informační zdroje“ je analýza informací, které tyto informační systémy poskytují jejich uživatelům. Teoretická část se zabývá základními pojmy finančního a manažerského účetnictví. Praktická část je věnována organizační a ekonomické struktuře konkrétního podniku, systému zpracování jeho účetnictví, používaným metodám kalkulací, systému …více
Abstract:
The object of the thesis “Financial and managerial accounting as an information source” is analysis of information that these information systems provide to their users. The theoretic section is focused on basic terms of financial and managerial accounting. The practical section is addressed to organization and economic structure of particular company, its system of accounting, used methods of calculation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Lanča, CSc.
  • Oponent: Ing. Mojmír Hradecký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta