Kristýna Mahdalíková

Bakalářská práce

Koncepce řízení, správy a rozvoje sportovní infrastruktury a sportovních aktivit ve městě Jeseník

The Concept of Management, Administration and Development of Sport Infrastructure and Sport Activities in the City of Jeseník
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na koncepci řízení, správy a rozvoje sportovní infrastruktury a sportovních aktivit ve městě Jeseník. Cílem této práce bylo zhodnotit současný stav zmiňovaného okruhu a navrhnout vhodná opatření pro rozvoj sportu ve městě Jeseník. Rozhovory s osobami, které se ve sportovní sféře pohybují, byly klíčové pro praktickou část. V práci byly navrženy dvě řešení nejen pro rozvoj …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the concept of management, administration and development of sport infrastructure and sport activities in the city of Jeseník. The aim of this work was to evaluate the current state of the mentioned of the mentioned subject matter and to propose suitable improvements for sport development in the city of Jeseník. Interviews with people working in the sport sphere were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Danko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mahdalíková, Kristýna. Koncepce řízení, správy a rozvoje sportovní infrastruktury a sportovních aktivit ve městě Jeseník. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj