Tereza Huťková

Bakalářská práce

Koncepce řízení, správy a rozvoje sportovní infrastruktury a sportovních aktivit ve městě Kroměříž

The Concept of Management, Administration and Development of Sport Infrastructure and Sport Activities in the City of Kroměříž
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapovat současnou situaci sportovní infrastruktury ve městě Kroměříž. Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje především na obecnou terminologii, legislativní úpravu v České republice i Evropské unii a na financování sportu a sportovní infrastruktury. Praktická část se zaměřuje na obecnou charakteristiku města Kroměříž, na jeho historii, dopravní dostupnost, na sportovní …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to describe the current situation of sports infrastructure in the city Kromeriz. The theoretical part of this bachelor thesis is primarily focused to general terminology of sport, legislative regulation in the Czech Republic and the Europen Union and financing of sport and sports infrastructure. The practical part is focused to general characteristics of the city Kromeriz …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Danko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Huťková, Tereza. Koncepce řízení, správy a rozvoje sportovní infrastruktury a sportovních aktivit ve městě Kroměříž. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe