Bc. Lenka Rabner

Bachelor's thesis

Analýza systému odměňování a motivace zaměstnanců ve firmě

An Analysis of Remuneration System and Employees Motivation in a Company
Abstract:
Hlavním cílem práce je posoudit na základě dotazníkového šetření motivační strukturu a systém odměňování zaměstnanců ve firmě Omega, s.r.o. V závěru práce jsou navržena opatření a změny vedoucí ke zvýšení pracovní motivace všech zaměstnanců.
Abstract:
On the basis of a questionnaire survey the theses evaluates motivation of employees and system of their remuneration in the company Omega, Ltd. In the end I propose the changes resulting in an increase of the motivation of all employees.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 7. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2012
  • Supervisor: Mgr. Antonín Schneider
  • Reader: Ing. Adam Koňařík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting