BcA. Anna Golubeva

Master's thesis

Výchovné vzdělávací práce v tanečním oboru prostřednictvím tvůrčí aktivity dítěte.

Educational thesis in the field of dance while forming the creative activity of a child.
Abstract:
Práce odráží současné názory na výuku dětí tanečnímu umění. Hovoří se zde o problému, který je vyvolán potřebou pedagogů dobrat se metod a organizačních forem výchovně vzdělávacího procesu v tanečním oboru, s cílem vytvářet tvůrčí aktivitu dětí. Využití pedagogických postupů a metod, jejich posloupnost a vzájemné spojení budou přispívat k řešení tohoto problému. Cíl práce - objevit potenciál výchovně …more
Abstract:
This work reflects contemporary notions on teaching children to dance art. It also raises a problem of teacher's need to learn the new methods and organisational forms of educational processes in dance field. This need is explained by the importance of creating a new activities for children. Use of pedagogical methods and practices, their sequence and mutual connection will both contribute to the resolution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Hana Halberstadt
  • Reader: MgA. Hana Litterová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ayy9q/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Master programme / field:
Dramatic Arts / Dance and movement theater and education