Mgr. Pavlína RABASOVÁ

Disertační práce

Hodnocení rizika sepse u novorozenců

Evaluating the risk of sepsis in newborns.
Anotace:
K přesnější ošetřovatelské detekci klinických indikátorů sepse u novorozenců je nezbytné využívat standardizované a validní nástroje hodnocení. Na základě provedeného review ve vybraných nemocnicích bylo zjištěno, že sestry nemají k dispozici škálu k hodnocení rizika sepse u novorozenců. Důvodem je absence skórovacího systému k posouzení známek sepse u novorozenců v českém písemnictví. Narůstající …více
Abstract:
To a more accurate nursing detection of clinical indicators of sepsis in newborns it is essential to use standardized and valid evaluation tools. By a review in selected hospitals it was found that nurses do not have a scale available for a risk assessment of sepsis in newborns. The reason is the lack of scoring system for evaluating the signs of sepsis in newborns in the Czech literature. The increasing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2015
Zveřejnit od: 12. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RABASOVÁ, Pavlína. Hodnocení rizika sepse u novorozenců. Ostrava, 2015. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.2.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství

Práce na příbuzné téma