Mgr. Lenka Mikuličková

Bakalářská práce

El uso actual de las formas del pretérito imperfecto de subjuntivo en el español europeo y mexicano

Contemporary usage of the imperfect subjunctive in the European and Mexican Spanish
Abstract:
This bachelor thesis deals with the usage of the imperfect subjunctive that is compared within the European and Mexican Spanish. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical one. In the theoretical part there are described forms of Spanish subjunctive, historical evolution of the imperfect subjunctive and differences in the usage of its two forms according to normative grammar in …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá užitím konjunktivu imperfekta, které je srovnáváno v rámci evropské a mexické španělštiny. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány formy španělského konjunktivu, historický vývoj konjunktivu imperfekta a rozdíly v užívání jeho dvou forem dle normativní gramatiky ve zmíněných variantách španělštiny. Praktická část je …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milada Malá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma