Bc. Patrik Poruban

Bakalářská práce

Návrh systému hodnocení dodavatelů v konkrétním podniku

Proposal of supplier evaluation system in a certain company
Abstract:
The subject of this thesis is to propose a supplier evaluation in a certain company. The thesis is divided into two parts. In the first part is summarized theory from area of purchasing, supplier selection and evaluation. Second part focuses on supplier evaluation in company MONOLIT Slovakia ltd. The main aim of this thesis is to propose the most suitable method for the needs of the company.
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je navrhnúť systém pre hodnotenie dodávateľov v konkrétnom podniku. Práca je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti je zhrnutá teória z oblastí nákupu v podniku, výberu a hodnotenia dodávateľov. Druhá časť sa zameriava na hodnotenie dodávateľov v spoločnosti MONOLIT Slovakia s.r.o. Hlavným cieľom tejto práce je navrhnúť najvhodnejšiu metódu pre potreby podniku.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma