Bc. Jan Bartošek

Master's thesis

Porovnání knihoven pro tvorbu GUI v C/C++

Linux-Windows Portable GUI Toolkit Comparison
Abstract:
Diplomová práce pojednává o třech hlavních C++ GUI knihovnách - Qt, WxWidgets a Gtkmm. Tyto knihovny jsou demonstrovány na aplikaci hudebního přehrávače. Cílem práce je poskytnout užitečný přehled a porovnání zmíněných knihoven, které jsou často používány při vývoji desktopových aplikací s grafickým uživatelským rozhraním. Práce začíná seznámením čtenáře s aplikací hudebního přehrá- vače. Definuje …more
Abstract:
Diplome thesis compares three main C++ GUI frameworks - Qt, WxWidgets and Gtkmm. These frameworks are demonstrated in a music player application. The aim of the thesis is to provide a useful overview and comparison over the mentioned libraries. The work begins with an introduction of the music player app and definition of its behavior and graphical layout. This is follower by practical implementation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2023
  • Supervisor: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Roman Lacko

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky