Bc. Ivan Králik

Master's thesis

Geografický informační systém pro včelaře

Geographical Information System For Beekeepers
Abstract:
The aim of this thesis was analysis of geographical information used in beekeeping, requirements specification of geographical information system used for collecting and processing this information. The system is then designed, implemented and used for collecting information about plant blooming on several chosen places and this information was analysed using statistical methods.
Abstract:
Cieľom tejto práce bola analýza geografických informácií používaných pri včelárstve, zistenie požiadaviek na geografický informačný systém určený na zber a spracovanie týchto informácií, návrh a implementácia tohto systému. Pomocou tohto systému boli následne zozbierané informácie o kvitnutí rastlín na niekoľkých vytypovaných stanovištiach a tieto informácie boli analyzované pomocou štatistických metód …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedúci: RNDr. Pavel Hajn
  • Oponent: RNDr. Svatopluk Kalužík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Information Systems

Práce na příbuzné téma