Bc. Zuzana Pecháčková Rebcová

Diplomová práce

Životní styl a životní způsob jako sociologické kategorie

Lifestyle and way of life as sociological categories
Anotace:
Práce se zabývá životním stylem a životním způsobem jako sociologickými kategoriemi. V první teoretické části jsou vymezeny jednotlivé definice a pojmy, které s tímto tématem přímo souvisejí. Praktická část práce byla zaměřená na empirický výzkum, jehož cílem bylo poskytnout alespoň částečný přehled na životní způsob současné společnosti. Závěrem práce bylo možné konstatovat, že v práci uvedené závěry …více
Abstract:
The work deals with the lifestyle and way of life as sociological categories. In the first theoretic part are defined particular definitions and terms which are directly related to the topic. The practical part focused on empirical research, which aimed to provide at least a partial overview of the way of life of contemporary society. By the conclusion of the work could be claimed that the conclusions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace