Bc. Adéla Palatová

Bakalářská práce

Zdravý životní styl v rodinách s dětmi předškolního věku

Healthy lifestyle in families with preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zdravým životním stylem v rodinách s dětmi předškolního věku, který je základním stavebním kamenem zdravé společnosti. Problematice se věnuje jak v obecné rovině, tak ve vztahu k dětem. Teoretická část se zaměřuje nejdříve na vysvětlení základních pojmů souvisejících s problematikou, kterými je zdraví, zdravý životní styl a jejich vzájemná propojenost. Dotýká se také možných …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a healthy lifestyle in families with preschool children, which is the basic building block of a healthy society. It covers the issue both in general and in relation to children. The theoretical part focuses first on explaining the basic concepts related to the issue, which are health, healthy lifestyle and their interconnectedness. It also touches on the possible negative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Kouřilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta