Petr HAVEL

Bakalářská práce

Historie turismu na území CHKO České středohoří a jeho aktuální trendy

The history of tourism in the Czech Middle PLA and its current trends
Anotace:
Tato práce je zaměřena na historii turismu od konce 19. století až po současné trendy cestovního ruchu. Je zde charakterizován cestovní ruch, jeho základní definice, formy a druhy. Cestovní ruch v dnešní době patří k nejrychleji se rozvíjející složce spotřeby obyvatelstva. CHKO České středohoří je druhá největší CHKO v České republice, bohatá na přírodní atraktivity i kulturně ? historické památky …více
Abstract:
This work is focused on history of tourism in the late 19th century to contemporary trends in tourism. Is characterized tourism, its basic definition, forms and types. Tourism today is one of the fastest growing component of the population's. PLA Czech Central is the second largest protected landscape in the Czech Republic, rich in natural beauty and cultural- historic monuments and also in this area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Aleš Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVEL, Petr. Historie turismu na území CHKO České středohoří a jeho aktuální trendy. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická