Theses 

Scénář výstavy: "A co jsi nosila ty, babi?" – Mgr. Anna Kračmarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie

Mgr. Anna Kračmarová

Bakalářská práce

Scénář výstavy: "A co jsi nosila ty, babi?"

Exhibition Scenario of And What Did You Wear, Nanna?

Anotace: Tato bakalářská diplomová práce se zabývá scénářem výstavy „A co jsi nosila ty, babi?“. Výstava má návštěvníka seznámit s užíváním krojového oděvu během posledních dvou století ve městě. Součástí práce je vlastní výzkum soustředěný právě na Moravské Budějovice, ve kterém jsou zachyceny snahy o vytvoření moravskobudějovického kroje, uchování folklóru, lidového tance a hudby.

Abstract: This bachelor thesis deals with the scenario of the exhibition And What Did You Wear, Nanna? This exhibition informs visitors about the ways traditional costumes have been used in towns over the last two hundred years. In the empirical part of this paper, I am presenting my own research focused on Moravské Budějovice in which attempts to create traditional costumes of Moravské Budějovice, the preservation of folklore, folk dance and folk music are depicted.

Klíčová slova: Scénář, výstavy/ Scenario, of, the, exhibition, Moravské, Budějovice, lidový kroj/traditional costumes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 22:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz