Bc. Karyna Babkova

Diplomová práce

The comparison of the phonetic systems of the different types of British English accents, and the analysis of the British actors' pronunciation in the TV show "Doctor Who"

The comparison of the phonetic systems of the different types of British English accents, and the analysis of the British actors' pronunciation in the TV show "Doctor Who"
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, zda je možné pomocí teoretického popisu fonetického systému britských regionálních přízvuků určit, jakým přízvukem ve skutečnosti mluví herci britského původu v seriálu “Pán času”. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje primárně historickému vývoji britských přízvuků a fonetickému popisu regionálních přízvuků angličtiny vyskytujících …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out whether it is possible to determine what accent is spoken by British actors in the series "Doctor Who" with the help of the theoretical description of the phonetic system of British regional accents. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals primarily with the historical development of British accents and the phonetic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Obecná jazykověda