Karolína JANOVÁ

Bakalářská práce

Infekční onemocnění v sociálních zařízeních

Infectious diseases at social housing
Anotace:
Práce se zabývá problematikou infekčních onemocnění v sociálních zařízeních, mapuje úlohu ošetřovatelské péče v souvislosti s infekcemi, prevenci a léčbu infekčních onemocnění. Dělí se na dvě části, první je založena na teoretických informacích, druhá na empirickém šetření kvantitativní metodou. V části teoretické je rozebraná etiologie a epidemiologie, klinický obraz, terapie a prevence jednotlivých …více
Abstract:
The thesis deals with nursing care, prevention and treatment of infectious diseases in social facilities. It is divided into two parts, the first is based on theoretical information, the other on practical skills. In the theoretical part is analyzed etiology and epidemiology, clinical picture, therapy and prevention of individual diseases, which I chose as the most common. The aim of the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Krocová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOVÁ, Karolína. Infekční onemocnění v sociálních zařízeních. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/