Bc. Klára Mikulová

Diplomová práce

Bariérová ošetřovatelská péče jako prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči

Barrier nursing for the prevention of healthcare associated infections in intensive care
Anotace:
Diplomová práce je zpracována na téma Bariérová ošetřovatelská péče jako prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoretická, jejímž cílem bylo seznámit se s problematikou nozokomiálních nákaz zahrnující jejich charakteristiku, rozdělení, zdroje, přenos, klinický projev, současné nejvýznamnější původce, prevenci apod. Dále se teoretická …více
Abstract:
The Master thesis is elaborated on the topic Barrier Nursing Care for Prevention of Health Care-Associated Infections in Intensive Care. Thesis is divided into two main parts. The first theoretical part deals with the topic of Health Care-Associated Infections including their description, distribution, sources, transmission, clinical manifestation, current most important causative agents, prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Simona Saibertová
  • Oponent: Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta