Theses 

Podnikatelský plán založení malého podniku - frančízová pobočka nadnárodního řetězce Subway. – Ing. Zbyněk Novák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Zbyněk Novák

Bakalářská práce

Podnikatelský plán založení malého podniku - frančízová pobočka nadnárodního řetězce Subway.

Business plan for the founding of a small company - multinational franchise branch of the Subway chain.

Anotace: Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu na vytvoření pobočky podnikatelského subjektu působícího v oblasti rychlého občerstvení. Práce se opírá o předpoklad vysokého zájmu spotřebitelů o stravovaní v celosvětově známých řetězcích z rychlým občerstvením. Základem návrhu je analýza trhu a vymezení podmínek pro založení tohoto podnikání. Výstupem práce je podnikatelský plán určený pro franšízora, na jehož základě se tento rozhodne o případném udělení licence franšízantovi.

Abstract: Bachelor thesis is focused on compilation of the business plan to create a branch of business subject which is focused in fast food industry. The thesis is lean on high demand for world wide, branded fast food chains. Basis of the business plan is market analysis and setting the rules for start. Outcome of this thesis is business plan for franchiser to decide to give or not to give license to franchisant.

Klíčová slova: Podnikatelský plán, franšíza, založení podniku, rychlé občerstvení, gastronomie, malé a střední podniky, analýza trhu

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Dudka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 17:39, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz