Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Disertační práce

Nová média v politické komunikaci: politici, občané a online sociální sítě

New Media in Political Communication: Politicians, citizens and online social networking sites
Anotace:
Tato dizertační kromě přehledu dosavadního fungování nových médií v politické komunikaci ve světě přináší pohled na to, jak jsou nová média pro politické účely užívána jak českými politiky, tak českou populací. Vychází z disciplíny politické komunikace spojující přístupy z oborů politologie, mediálních studií i sociologie. Ústřední otázkou série čtyř výzkumů realizovaných v letech 2013–2015, na nichž …více
Abstract:
This thesis, along with an overview of state of knowledge on the role in new media in political communication, delivers an insight into Czech context, focusing on political uses of new media by Czech politicians and Czech citizens. The thesis is situated in the field of political communication, combining approach of political sciences, media studies and sociology. The general question underlying a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D., PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií