Bc. Barbora Bártková

Diplomová práce

Činitelé ovlivňující volný čas u osob s mentálním postižením

Factors Influeencing Leisure Time for People with Mental Disabilities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou volného času u osob s mentálním postižením. V teoretické části práce jsou přiblíženy hlavní pojmy a témata. Podána je charakteristika mentálního postižení, uveden je význam volnočasových aktivit pro člověka, blíže je popsáno, jaké možnosti lidé s mentálním postižením při trávení volného času mají. V praktické části je popsán výzkum, jehož cílem bylo zjistit, …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of leisure time for people with intellectual disabilities. In the theoretical part of the thesis, the main concepts and themes are presented. Characteristics of mental disability are given, the importance of leisure time activities for people is mentioned, it is described in more detail what possibilities people with intellectual disabilities have during their free time …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bártková, Barbora. Činitelé ovlivňující volný čas u osob s mentálním postižením. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe