Mgr. Ivana Sochová, Ph.D.

Disertační práce

Využití hlístie (Nematoda) pro výzkum efektů POPs na receptory v půdním prostředí

Using nematodes for POPs effect research on receptores in soil environment
Anotace:
Hlístice jsou velmi početnou skupinou půdních organismů a neparazitické druhy jsou významné pro kvalitu půdy. Proto jsou z těchto i z mnoha dalších důvodů vhodné jako bioindikátor půdní kvality a jako testovací organismy pro testy toxicity. V přírodním ekosystému jsou počty hlístic a struktura společenstev citlivé na stres způsobený půdními kontaminanty a ekologickými disturbancemi. Vliv chemických …více
Abstract:
Nematodes represent a very abundant and fundamental group of soil organisms and their non-parasitic species are important for soil quality. Therefore, as well as for many other reasons, they are suitable as bioindicators of soil conditions and as organisms for environmental toxicity testing. In natural ecosystems, nematode numbers and community structure are sensitive to stress caused by soil pollutants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., RNDr. Danuška Horáková, CSc., Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie / Chemie životního prostředí

Práce na příbuzné téma