Bc. Kateřina Hauptová

Bachelor's thesis

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace ve vybrané firmě. Zaměření na In-store marketing na lokálním trhu

Sales promotion as a part of marketing communication in selected company. Focus on In-store marketing in local market
Anotácia:
Hauptová Kateřina, Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace ve vybrané firmě. Zaměření na in-store marketing na lokálním trhu. Bakalářská práce. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Práce pojednává o podpoře prodeje a in-store marketingu společnosti Samsung Electronics, s. r. o. Je zde přestavena skupina Samsung a dále Samsung Electronics, s. r. o. Práce se zaměřuje na …viac
Abstract:
Hauptová Kateřina, Sales support as a tool of integrated marketing communication in selected company. Focused on in-store marketing in local market. Bachelor thesis. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Thesis is dealing with sales support and in-store marketing of Samsung Electronics. Thesis presents Samsung group and its part Samsung Electronics. Thesis is focusing mainly on certain activities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní