Bc. Michal Lašák

Diplomová práce

Verzování webových služeb v SOA aplikacích

Web-service versioning in SOA applications
Abstract:
The main subject of this thesis was to study Service oriented architecture and Web service technology. Thesis targets integration of applications, which are often changed and therefore have to be upgraded to new version. The consequence is following, the communication with these systems needs to be changed as well. Thesis represents solution of this problem and demonstrates it on illustrative application …více
Abstract:
Cieľom práce bolo preštudovať problematiku architektúr orientujúcich sa na služby a technológie webových služieb. Práca sa zameriava na problém integrácie takých aplikácií, pri ktorých dochádza k častým zmenám, príčinou ktorých je prechod na novú verziu aplikácie. Dôsledkom toho je fakt, že komunikácia s takýmito systémami vyžaduje zmeny. Práca popisuje riešenie tohto problému a demonštruje aplikovateľnosť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika