Bc. Tomáš Hofman

Master's thesis

Srovnávací reklama

Comparative advertising
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat srovnávací reklamu jako jednu z možností nekalého soutěžení a její význam v hospodářské soutěži, informovat o základních rysech reklamního srovnávání, a to jak v české, tak evropské právní úpravě a stejně tak o jejich možném výkladu. Jedním z dalších cílů je nalézt a stanovit hranici přípustnosti srovnávací reklamy a vztah její skutkové podstaty k ostatním skutkovým …more
Abstract:
The aim of this thesis is to outline the concept of comparative advertising, as one of the possibilities of unfair competition and its importance in the competition, information on basic features comparison and advertising both in Czech and European legislation as well as their possible interpretation. One further objective is to find and fix the limit of admissibility of comparative advertising and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2013
  • Supervisor: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Taťana Sommerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Theses on a related topic

All theses