Theses 

Úskalí a dopady rebrandingu Ľudová banka - Volksbank – Ing. Silvia Brázdovičová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Silvia Brázdovičová

Diplomová práce

Úskalí a dopady rebrandingu Ľudová banka - Volksbank

Difficulties and impacts of rebranding Ľudová banka - Volksbank

Abstract: Theme of the graduation theses is rebranding, its difficulties and impacts on company, on hypothesis rebranding Ľudová banka – Volksbank. Stepwise are presented the single steps till the valuation of it, on materials of the bank and information from surroundings. Further is on example of acquisition Volksbank, through new shareholder Sberbank, proposed process of rebranding so that the impact on company is positive. Its single steps with selected budget and avoid mistakes from previous rebranding. Evaluation of hypothesis to end of theses.

Abstract: Témou diplomovej práce je rebranding, jeho úskalia a dopady pre spoločnosť, na hypotéze rebrandingu Ľudová banka – Volksbank. Postupne sú uvedené jednotlivé kroky až po jeho zhodnotenie, na základe materiálov banky a informácii okolia. Ďalej je na príklade kúpy Volksbank, novým akcionárom Sberbank, navrhnutý proces rebrandingu tak, aby mal pre spoločnosť pozitívny dopad. Jeho jednotlivé kroky s vyčlenením rozpočtom a vyvarovania sa chýb predošlého rebrandingu. Zhodnotenie hypotézy k záveru práce.

Klíčová slova: hypotéza, banka, finančný sektor, rebranding, Ľudova banka, Volksbank, Sberbank, klienti, komunikácia, marketing, riešenia, rozpočet, reklamná kampaň Hypothesis, bank, finance sector, clients, communication, solutions, budget, advertising campaign

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Mastný
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 10. 2018 13:24, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz